Jump to Navigation

                                    湛江市图书馆国庆节开放时间

    2017年湛江市图书馆国庆节开放时间:
    10月1、2日全馆正常开放,3----9日补休
    10月10日星期二起正常上班。
    读者可以通过本馆网站访问本馆数据库及网上续借。Main menu 2

_dongt | by Dr. Radut