Jump to Navigation

2018年湛江市图书馆中秋节开放时间安排

    根据国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》,湛江市图书馆2018年中秋节期间开放时间安排如下:
    9月22日(周六)8:30-17:00
    9月23日(周日)8:30-17:00
    9月24日闭馆
    9月25日(周二)起正常开放

                                                                                  湛江市图书馆
                                                                                 2018年9月19日Main menu 2

_dongt | by Dr. Radut