Jump to Navigation

湛江市图书馆元旦开放时间表

    湛江市图书馆元旦开放时间表 :

    2018年12月29、30日正常开放

    12月31日闭馆

    2019年1月1日开放,开放时间为8:00~16:00

    2019年1月2日起正常开放

    在节日期间,本馆电子数字资源服务器正常开放,可进行网上续借;本馆大堂24小时自助图书室正常开放,欢迎广大读者借阅。

   Main menu 2

_dongt | by Dr. Radut