Jump to Navigation

    湛江市图书馆2019年国庆节开放安排通知

      根据《国务院办公厅关于2019年部分节假日安排的通知》的精神,并结合我馆实际情况,国庆节放假安排如下:
      9月28日至29日正常开放;
      9月30日闭馆;
      10月1日至2日节日开放;
      10月3日至7日闭馆;
      10月8日起正常开放。
      在节日期间,本馆电子数字资源服务器正常开放,读者可进行网上续借;24小时自助图书室正常开放。不便之处,敬请谅解!

                               湛江市图书馆
2019年9月20日Main menu 2

_dongt | by Dr. Radut